Aurem.cz - Technická specifikace služeb

Prostor - místo kam můžete ukládat své soubory, všechna data klienta dohromady
Přenos dat u všech tarifů není v našem systému omezen, pouze pokud by klient trvale extrémně vytěžoval server (případně jeho připojení), řešilo by se případné omezení.

Uživatel si může nastavit své poddomény (subdomény - např. neco.vasedomena.cz), stejně tak lze nastavit individuální chybové stránky. Můžete také využívat mod_rewrite, který je zapnut, nastavení je provádní standardně přes soubory .htaccess.
U tarifů s podporou HTTPS je certifikát vygenerován na vaši doménu, avšak tento certifikát nebudou běžné internetové prohlížeče považovat za důvěryhodný, nicméně ho lze jednoduše naimportovat. V případě zájmu můžeme zajistit podepsání certifikátu uznávanou cert. autoritou tak, že internetové prohlížeče budou automaticky certifikát považovat za důvěryhodný, za toto "důvěryhodné" podepsání je účtován poplatek dle ceníku, informace poskytneme na požádání.

MySQL5 - přístup k databázi MySQL řady 5, samostatně si můžete vytvářet uživatele i databáze, pro práci jde také použít phpMyAdmin, připojení k databázi (MySQL ani PostgreSQL) není možné odjinud než z našeho webhostingového serveru, je to z bezpečnostních důvodů zakázáno.
PostgreSQL databázi  (verze 7.4) vytvoříme na požádání a přihlašovací údaje vám pošleme. Pro přístup je možné použít phpPgAdmin.

PHP webhosting umožňuje používat verzi 5.3.x, nastavení PHP (php.ini) může poskytovatel podle přání klienta měnit, také na požádání. Poskytovatel může odmítnout úpravu nastavení PHP na základě bodu 4.2.2 VOP (např. pokud by změna ohrozila bezpečnost serveru).

Emailové účty jsou nastavitelné přes webové rozhraní, pošta je kontrolována softwarem pro odhalení spamu a virů, nicméně tato kontrola nemusí být vždy stoprocentní. Emaily lze vybírat naším webmailem (Roundcube webmail, případně Squirellmail) nebo přímo Vaším klientem elektronické pošty (MS Outlook, Mozilla Thunderbird ... ) přes protokoly POP3 i moderní protokol IMAP, oba rovněž v zabezpečených verzích (SSL nebo TLS). Zprovoznění a nastavení připojení z emailového klientu klienta je klientovou záležitostí.

Data uložená na našem serveru i databáze jsou pravidelně automaticky zálohována, nejnovější verzi záloh můžete najít v adresáři backup (po přihlášení přes FTP na váš účet). Starší zálohy jsou dostupné na požádání (uživatel má v ceně služby nárok na dohledání s poskytnutí klientovi záloh 1x za 6 měsíců, sčítá se maximálně na 2 vyhledání a poskytnutí záloh).

V případě dotazů, nejasností nebo upřesnění podmínek nás kontaktujte.

Tato technické specifikace služeb je součástí Všeobecných obchodních podmínek poskytování služeb Aurem.